O sbírce

Cílem sbírky je shromáždit finanční prostředky na zhotovení chybějícího zvonu pro řevnický kostel, vyčištění a opravu stávajících zvonů, pořízení automatického zvonění a obnovu žaluzií ve věži.

Sbírka, kterou pořádá spolek Řevnické zvony, byla zahájena 13. prosince 2023, je registrována na Krajském úřadě Středočeského kraje. (viz dokument Osvědčení) a probíhá podle zákona o veřejných sbírkách.